Atatürk milliyetçiliğinin anlamı ve Müslümanlığın Türk olmayı inkar etme olmadığı

Bu yazıyı yazmaya iten sebep, Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünün, kendi dini inanışına ters düşütüğünü ifade eden bir kişinin ifadeleridir. Yine diğer bir kişinin bana Atatürk'ün bu sözünün kafatasçı dar görüşlü kişilerin söyleyebileceğini belirtmesidir.


Diğer blogumda bu söze tepki gösterenlere verdiğim cevabı aynen buraya aktarıyorum: "


Şimdi soruyorum sizlere Türk olmak ve bundan gurur duymak ne zaman suç oldu. Bir Fransız, bir Alman, bir İtalyan, hatta Amerikalı kendi milleti için aynı ifadeyi kullanır mı ?

Elhamdülillah, hepimiz müslümanız. Müslüman olmak, Türk olmayı inkar etmeyi mi gerektirir ? Osmanlı padişahları hem Türk, hem halife değil miydi ?

Doğrusuyla yanlışıyla bezim atalarımız, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarını kuran millet değil midir? Atalarımız onlarca haçlı seferini bozguna uğratıp, İslam dünyasına adeta kalkan olan bizim atalarımız, yani biz Türkler değil miyiz? Yine MS 751 Araplar ile Türkler birlik olup Talas savaşında ön asyanın çin egemenliğine geçmesine engel olan biz Türkler değil midir?

İslam dünyasına ve müslümanlığa en fazla katkı sağlayan biz Türkler değil miyiz ki; Türk olmaktan övünç duymak bizim dini inançlarımıza ters düşsün. Osmanlı yıkıldıktan sonra İslam Dünyası Avrupalıların sömürgesi olmadı mı, halen yarı sömürge değiller mi? Bütün petrol yataklarının işleticisi Amerikalılar ve İngilizler değil midir?

Selçuklu ve Osmanlı İmpatarorluğunu kuran, Kurtuluş Savaşında kahramanlıklar göstererek Anadoluyu vatan olarak bize bırakan aziz atalarımızla ve  Türk olmakla gurur duyuyorum.
Yine Atatürk'ün dediği gibi "Ne mutlu, Türk'üm diyene"

Atatürk milli benliği bulunmayan milletlerin diğer milletlerin avı olduğunu söylemiştir. Vatandaşlık Kanununun 3. maddesi "Türk vatandaşı: Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiyi," dir diye tanımlar. Atatürk Milliyetçiliği etnik ırkçılığı reddeder. Atatürk milliyetçiliğinde üstün ırk, aşağı ırk anlayışı yoktur. Atatürk milliyetçiliği din ve ırk ayrımından uzak, ortak yurttaşlık temelindedir. Atatürk milliyetçiliği dil ve kültür temelli bir ulus tanımıdır. Kendini Türk hisseden, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı herbir birey Türk'tür.Bu nedenlerle Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü ırkçılık, kafatasçılık olarak niteleyenleri kınıyor, asıl gerçek düşünceleri nedir açıklamaya davet ediyorum. Burada tepki gösterdikleri bu söz müdür, yoksa söyleyen kişi midir?

Sonradan demokratlar, devletin demokratik, laik, üniter yapısı ile sorunu olan mihraklar, tabiki en başından beri Atatürk'e ve onun düşünce ve ideallerine karşı ve onun temellerini attığı modern Türkiye'ye karşıdırlar. Atatürk'e kafatasçı diyenler, kendi düşüncelerinin demokrasi, insan hakları ile maskelemeye çalışan, takiyeci anlayışa sahip kişilerin düşünce yapısını gösteren ifadelerdir.


Kadir Aydın

Labels: , , ,Leave A Comment:

Copyright © B Tube Video Template.
Powered by Blogger.