Anayasa değişiklik teklifi ve parti kapatmaya ilişkin değişiklikler

AKP hükümetinin hazırladığı Anayasa teklifi herkesin malumudur. AKP hakkında açılan kapatma davası ve Anayasa Mahkemesinden adeta direkten dönmesi sonucu, buna karşı AKP ye önlemler alma yoluna götürmüştür. Bilindiği üzere AKP'nin mevcut anayasal durum, devlet rejim ve sistemi, anayasayı koruyucu kurum ve kuruluşlarla sorunu bulunmaktadır. Bu konular biraz uzun sürer, biz makalemizin özüne inersek durum şöyle:AKP anayasa değişiklik teklifinde parti kapatmalarda Yargıtay Başsavcısının hazırladığı kapatmaya ilişkin iddianamesinin, mecliste grubu bulunan her partiden 5 milletvekilinden oluşacak bir kurulun yerindelik denetiminden geçmesini ön görmektedir. Mesela AKP veya BDP için kapatma davası açıldığını düşünelim, bu partilerin temsilcilerininde içinde bulunduğu komisyon tarafından kapatma davasının Anayasa Mahkemesine götürülüp götürülmeyeceğine karar verecek. Yani sanığa kendi hakkında dava açılıp açılmama konusunda onayı sorulacak. Sizin mantığınız alıyor mu? Bunun hukuki, mantiki boyutu olabilir mi?

Diğerbir değişiklik kapatılan partilerin aynı ad altında tekrar kurulamayacağı hükmünün kaldırılmasına ilişkin. Yani bir parti kapatılsa da ertesi gün aynı ad altında yeniden kurulabilmesinin önü açılıyor. Mesela AKP veya BDP kapatılma kararı verilse, ertesi gün yine AKP veya BDP altında yeniden parti kurulabilecek. Çünkü buna engel hüküm kaldırılıyor. Bunu hukuk devletinin hangi ilkesi ile açıklayabilirsiniz. Mahkemeyi ve kapatma davalarını etkisiz hale getirmek değil midir? Bir parti halk tarafından iktidara bile gelebilir, fakat bu durum onun suç işlemesine meşruiyet mi kazandırır, sormak gerekir.

Söz konusu anayasa değişlik pakti hukuk devleti ve devlet sistemini yok eden bir düzenlemeler topluluğudur. Vatandaş kandırılmaya çalışılmaktadır.

Labels: , , ,Leave A Comment:

Copyright © B Tube Video Template.
Powered by Blogger.