Milyon taşı


Milyon taşı (Yunanca: Μίλ(λ)ιον / Milion), İstanbul'da Bizans döneminden kalma bir anıttır.

Yeri

İstanbul Eminönü ilçesi Cağaloğlu semtinde yer almakta olup Aya Sofya camii meydanının kuzeybatı köşesinde Yerebatan Sarnıcı'nın girişinin yakınında, tramvay yolunun yanında bulunur.

Tarihçesi

Bizans İmparatorluğu'nda Konstantinopolis şehrine ulaşan tüm Roma yollarının başlangıç noktası ve dünya üzerindeki diğer şehirlerin bu şehre olan uzaklığının hesaplanmasında kullanılan sıfır noktasıdır. İtalya'da Roma şehrinde bulunan bir diğer anıt olan Milliarium Aureum ile aynı işlevi görmektedir. Bizans'ın yeniden inşaası ve başkent kimliğini kazanması esnasında yapılan birçok görkemli anıt gibi İmparator I. Konstantine tarafından 4. yüzyılda Büyük Konstantin tarafından yerleştirildiği düşünülür.

Milyon ilk yapıldığında dört yöne bakan bir kapı ve bu noktada kesişen yolların üzerine yükselen, dört sütun üzerine oturmuş bir kubbeden oluşmaktaydı. Tetrapylon mimari ismi ile anılan bu yapılar Roma kültürünün önemli öğelerinden biriydi. Milyon anıtının ve kubbesinin üzerinde birçok Bizans dönemine ait heykel ve kabartma bulunmaktaydı ve bu anıtın ihtişamını çok daha fazla arttırmaktaydı. 16. yüzyılda İstanbul'a su taşıyan, kemerlerin genişletme çalışmaları esnasında yıkılıp, ortadan kaybolmaya başladığı tahmin edilmektedir.

Kaynak: wikipedia

Labels:Leave A Comment:

Copyright © B Tube Video Template.
Powered by Blogger.