İstanbul'un sosyoekonomik özellikleri

Sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından İstanbul her alanda diğer illere göre birinci sırada yer almaktadır. Türkiye'nin en zengin kenti kişi başına ortalamada Kocaeli'dir, İstanbul 8. sıradadır. Kişi başına ortalamalar açısından ayrıca konut sayısında Türkiye genelinde 3., banka mevduatında 2., özel otoda 13. sırada bulunmaktadır. Bunun sebebi istihdama katılım düşüklüğü ve işsizliktir. Buna karşın Türkiye'nin en güçlü holdingleri, en zengin aileleri, büyük basını, büyük bankaları, büyük rantiyesi bu şehirdedir, büyük spor merkezi İstanbul'dur. En yoksulla en zengin arasındaki uçurum açısından İstanbul şampiyondur. Gelir eşitsizliği açısından, toplumsal çelişkiler açısından, varoşlar sorunu açısından İstanbul birincidir.

* Adalar: 9
* Ankesörlü telefon: 14 bin.
* Banka şubeleri: 2.214
* Bebek ölümleri: Binde 39
* Belde belediyeleri: 41
* Belediyeler: 74
* Bilimsel atıf indeksi: Hacettepe'den sonra 2.
* Boşanma: Binde 12.
* Camiler: 2562
* Çim hokeyi kulübü: 2
* Daire: 3.393.077
* Din: %90 islam, %10 hristiyan, musevi, diğer.
* Doğalgaz abonesi: 3 milyon.
* Doğurganlık hızı: 1,97
* Doktor: 13.000
* Doktor: Onbinde 21
* Döviz girdisi: 2004'de 3 milyar dolar.
* Eczane: Onbinde 4
* Eğitim: Okuma yazma bilmeyen %8, ilkokul &43, orta %13, lise %13, yüksek %1.
* Elektrik tüketimi: 2 Mws fert.
* Emperyalizm: 1919-1923. Kurtuluş günü 6 Ekim.
* en yüksek yer: Aydos 537 m.
* Evlenme: Binde 7.
* Fert başı GSYİH: 2.750 milyon tl.
* Fert başı ihracat: 6.980 dolar
* Fert başı ithalat: 10.673 dolar
* Futbol kulübü: 470
* Göç hızı: Binde 99.
* GSYİH: %22.11
* Hanehalkı büyüklüğü: 3,85
* Hastane: 195
* Holdingler: 431
* İçme suyu olan nüfus: %60
* İlçe belediyeleri: 32
* İlçe nüfusları: Kadıköy, Gaziosmanpaşa,Bağcılar, Küçükçekmece,Ümlraniye,Üsküdar nüfusu en fazla.
* İlçeler: 32
* istihdama katılma oranı: %50
* İşsizlik: %12
* Kentli nüfus: %91
* Köyler: 151
* Kültürel simge: Ayasofya
* Mahalleler: 802
* Merkezde yoğunlaşma: %88.
* Motorlu taşıt: 1.200 (milyon)
* Nem: ortalama 79.
* Nüfus 1927'de: 806.863
* Nüfus artış hızı: Binde 33.
* Nüfus son: 10.018.735
* Nüfus yoğunluğu: Km2 1.928
* Okuryazar: %93.39
* Ortalama ömür: 70
* Otel: 969
* Özel oto: Onbinde 1.000
* Rüşvet: 1/10
* Sıcaklık: ortalama 13 derece
* Sigortalılık: SSK aktif 1.7 emekli 1.3 (milyon) Bağkur aktif 422 bin, 266 bin

Emekli Sandığı aktif 238 bin, emekli 349 bin.

* Siyasi parti: AKP %37, CHP%24.
* Sosyal Güvenlik: Nüfusun 4.313 (milyon)u.
* Stad: 20
* Şehirleşme: %90.69.
* Taksi: 19.000
* Toplam istihdamlar:
o Toplutaşıma: 42 bin resmi ve özel otobüs, minibüs.
* Turist: 2005'de 4.8 milyon.
* Türkiye nüfusuna oranı: Ülke nüfusunun %15'i.
* Yaş: 15-64 yaş 6 milyon, 15 yaş altı 2.5 milyon, 64 yaşüstü 485 bin.
* Yeşil kartlı: %5
* Yükseköğretim: 289 yüksek okul, 17 bin öğretim üyesi, 241 bin öğrenci.
* Yüzölçümü: 5.196 km2
* Yüzölçümü: Çatalca, Silivri, Beykoz en fazla.

esnaf 300.000
işveren-5,97, 120.000
sanayi-32,15
tarım-8,13
ticaret-18,73
ücretliler-75,95 1,5 milyon

Kaynak: wikipedia

Labels:Leave A Comment:

Copyright © B Tube Video Template.
Powered by Blogger.