Abide-i Hürriyet

Abide-i Hürriyet diğer adıyla Hürriyet-i Ebediye Abidesi, 31 Mart Vakasında ölenlerin anısına İstanbul'un Şişli ilçesinde Hürriyet-i Ebediye Tepesi'nde dikilmiş olan anıttır. Türkiye'de yapılmış ilk ulusal anıttır. 1909'da yapımına karar verilen anıt için mimar Muzaffer Bey'in projesi seçilmiştir. Anıtın altı da üçgen biçiminde bir cami olarak yapılmıştır.[1] İkinci Meşrutiyet'in 3. yıldönümü olan 23 Temmuz 1911'de Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın hazır bulunduğu bir törenle açılmıştır. Anıtın yer aldığı alanda 31 Mart Vakasında ölen Kurmay Binbaşı Ahmet Muhtar, Deniz Binbaşı Salih, Üsteğmen Bekir ve 68 er defnedilmiştir.

Daha sonra Anıt ve çevresindeki alan, meşrutiyet döneminin önde gelenleri ile İttihat ve Terakki hareketi önde gelenlerinin defnedildiği bir anıt mezarlığa dönüştürüldü. Bu alana defnedilen diğer kişiler şöyledir (defin tarihleri sırasına göre):

* Sadrazam Mahmut Şevket Paşa (1856-1913), birlikte şehit olan koruması Kazım Ağa ve Yaveri İbrahim Efendi.
* Sadrazam Talat Paşa (1874-1921. Ölümü ve ilk defni: Berlin. Yeniden defni: 25 Şubat 1943)
* Milletvekili (6. ve 7. Dönem) Atıf Kamçıl (1884-1947)
* Sadrazam Mithat Paşa (1822-1884. Ölümü ve ilk defni: Taif. Yeniden defni: 26 Haziran 1951)
* Milletvekili (1.Dönem) Eyüp Sabri Akgöl (1884-1953)
* Milletvekili (3.Dönem) Mithat Şükrü Bleda (1874-1956)
* Harbiye Nazırı Enver Paşa (1881-1922. Ölümü ve ilk defni: Çeğen, Tacikistan. Yeniden defni: 4 Ağustos 1996)

Kaynakça

* YALÇIN, Soner: Osmanlı'nın Anıtkabiri Abide-i Hürriyet'ti. (Hürriyet, 29.Nisan.2007) URL: http://www.karakutu.com/News3135/osmanlinin-anitkabiri-abide-i-hurriyetti
* BAYRAK, Orhan M. : Türkiye Tarihi Yerler Kılavuzu. İstanbul, İnkılap Kitabevi, 1994. (s. 317)

Notlar

1. ^ Belge, Murat (2000). İstanbul Gezi Rehberi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. ISBN 975-333-002-2 s.252.

Kaynak: wikipedia

Labels:Leave A Comment:

Copyright © B Tube Video Template.
Powered by Blogger.